Kontaktné údaje

Milan Buday (konateľ)

0948 775 743

milan.buday@bm-engineering.skFakturačná adresa: Pruské 484, 018 52 Pruské
Prevádzka: Lieskovec 5, 018 41 Dubnica nad Váhom
 
IČO: 50823710
DIČ: 2120487699
IČ DPH: SK2120487699
Zápis: Zapísaná v OR Trenčín, odd. Sro, vl.č.34518/R
Bankové spojenie: UniCredit Bank SK54 1111 0000 0014 2645 6018